herb BIP - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałczu

bip.pcpr.powiatwalecki.pl

Mapa biuletynu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałczu
|___Dane teleadresowe
Informacje
|___Zamówienia publiczne
|___Zapytania ofertowe
      |___Program Korekcyjno-Edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie
      |___Zapytanie ofertowe Zarządzanie projektem pn. Aktywni mieszkańcy Powiatu Wałeckiego
      |___Program Korekcyjno-Edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie 2017r.
      |___Zapytanie ofertowe "Zaprojektowanie i stworzenie strony internetowej"
      |___Program Korekcyjno-Edukacyjny dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie 2016
      |___Program Korekcyjno -Edukacyjny dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie 2015
|___Usługi społeczne
      |___Zajęcia wyrównujące braki edukacyjne dla młodzieży z pieczy zastępczej - II postępowanie
      |___Zajęcia wyrównujące braki edukacyjne dla młodzieży z pieczy zastępczej
      |___Organizacja wyjazdu socjoterapeutyczno-edukacyjnego dla osób niepełnosprawnych
      |___Usługi społeczne - organizacja zajęć kompensacyjnych dla dzieci i młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej
      |___Usługi społeczne - organizacja wyjazdu socjoterapeutycznego dla klientów PCPR w Wałczu - dzieci i młodzieży przebywających w pieczy zastępczej
      |___Usługi społeczne - Wyjazd integracyjno-edukacyjny dla osób niepełnosprawnych
      |___Usługi społeczne - Wyjazd integracyjno-edukacyjny dla dzieci i młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej
Dane ogólne
|___Kierownictwo i kadra
|___Zadania
|___Wykaz telefonów
|___Schemat organizacyjny
|___Regulamin organizacyjny
|___Statut Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wałczu
Poradnik interesanta
|___Rodziny zastępcze
|___Dom Pomocy Społecznej
|___Sposoby załatwiania spraw
|___Aktywny Samorząd
|___Rehabilitacja społeczna
      |___Dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
      |___Dofinansowanie ze środków PFRON do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym dla osoby niepełnoletniej
      |___Dofinansowanie ze środków PFRON do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym
      |___Dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier technicznych
      |___Dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier w komunikowaniu się
|___Program Wyrównywania Różnic Między Regionami III
|___Dobry Start
      |___Program Dobry Start
OGŁOSZENIA
|___Regulamin udzielania dofinansowania
|___POKL Druga Szansa
|___2014
|___2013
Zarządzenia
|___Zarządzenia Dyrektora PCPR w Wałczu
      |___2019
      |___2018
      |___2017
      |___2016
      |___2015
      |___2014
      |___2013
      |___2012
      |___2011
Strategie
|___Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych - karta zadań i wskaźniki 2017r.
|___Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych - Karta Zadań 2016r.
|___Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych - Karta Zadań 2015r.
Projekty EFS
|___Nawigator Samodzielności
|___Akademia Rodzica Zastępczego