Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałczu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Mapa serwisu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałczu


|--- Dane teleadresowe

Informacje


|--- Zamówienia publiczne

|--- Zapytania ofertowe

      |--- Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19

            |--- Dostawa sprzętu multimedialnego

            |--- Dostawa sprzętu komputerowego

            |--- Dostawa oprogramowania dla dzieci z niepełnosprawnością

            |--- Dostawa środków ochronnych

      |--- Przeprowadzenie w 2020 roku programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie

      |--- Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie 2019 r.

      |--- Program Korekcyjno-Edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie

      |--- Zapytanie ofertowe Zarządzanie projektem pn. Aktywni mieszkańcy Powiatu Wałeckiego

      |--- Program Korekcyjno-Edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie 2017r.

      |--- Zapytanie ofertowe "Zaprojektowanie i stworzenie strony internetowej"

      |--- Program Korekcyjno-Edukacyjny dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie 2016

      |--- Program Korekcyjno -Edukacyjny dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie 2015

|--- Usługi społeczne

      |--- Szkoła dla Rodziców

      |--- PCPR-ZFA.252.9.2019 - Wyjazd edukacyjny z treningiem ekonomicznym

      |--- Informacja o otwarciu ofert i zawiadomienie o wyborze oferty - Przeprowadzenie szkoleń i kursów dla młodzieży w wieku 15 - 22 lat przebywających w pieczy zastępczej

      |--- Organizacja wyjazdu socjoterapeutyczno-edukacyjnego dla uczestników projektu pn. Aktywni mieszkańcy Powiatu Wałeckiego

      |--- Organizacja wyjazdu socjoterapeutyczno-edukacyjnego dla uczestników projektu - osób niepełnosprawnych

      |--- informacja o nieudzieleniu zamówienia

      |--- Informacja nieudzielenie zamówienia - unieważnienie postępowania

      |--- Organizacja wyjazdu socjoterapeutyczno-edukacyjnego dla uczestników projektu

      |--- Organizacja wyjazdu socjoterapetyczno-edukacyjnego dla uczestników projektu - osób niepełnosprawnych

      |--- Organizacja wyjazdu integracyjno-edukacyjnego dla uczestników projektu pn. Aktywni mieszkańcy Powiatu Wałeckiego

      |--- Zajęcia wyrównujące braki edukacyjne dla młodzieży z pieczy zastępczej - II postępowanie

      |--- Zajęcia wyrównujące braki edukacyjne dla młodzieży z pieczy zastępczej

      |--- Organizacja wyjazdu socjoterapeutyczno-edukacyjnego dla osób niepełnosprawnych

      |--- Usługi społeczne - organizacja zajęć kompensacyjnych dla dzieci i młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej

      |--- Usługi społeczne - organizacja wyjazdu socjoterapeutycznego dla klientów PCPR w Wałczu - dzieci i młodzieży przebywających w pieczy zastępczej

      |--- Usługi społeczne - Wyjazd integracyjno-edukacyjny dla osób niepełnosprawnych

      |--- Usługi społeczne - Wyjazd integracyjno-edukacyjny dla dzieci i młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej

Dane ogólne


|--- Kierownictwo i kadra

|--- Zadania

|--- Wykaz telefonów

|--- Schemat organizacyjny

|--- Regulamin organizacyjny

|--- Statut Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wałczu

Poradnik interesanta


|--- Rodziny zastępcze

|--- Dom Pomocy Społecznej

|--- Sposoby załatwiania spraw

|--- Aktywny Samorząd

|--- Rehabilitacja społeczna

      |--- Dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

      |--- Dofinansowanie ze środków PFRON do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym dla osoby niepełnoletniej

      |--- Dofinansowanie ze środków PFRON do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym

      |--- Dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier technicznych

      |--- Dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier w komunikowaniu się

|--- Program Wyrównywania Różnic Między Regionami III

|--- Dobry Start

      |--- Program Dobry Start

|--- Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych cho

OGŁOSZENIA


|--- Nabór pracowników - informacje

|--- Nabór pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wałczu

      |--- Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor w Zepsole ds. rehabilitacji osób niepełnosprawnych

|--- POKL Druga Szansa

|--- 2014

|--- 2013

Zarządzenia


|--- Zarządzenia Dyrektora PCPR w Wałczu

      |--- 2020

      |--- 2019

      |--- 2018

      |--- 2017

      |--- 2016

      |--- 2015

      |--- 2014

      |--- 2013

      |--- 2012

      |--- 2011

Strategie


|--- Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych - Karta zadań i wskaźniki 2019 r.

|--- Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych - karta zadań i wskaźniki 2018 r.

|--- Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych - karta zadań i wskaźniki 2017r.

|--- Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych - Karta Zadań 2016r.

|--- Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych - Karta Zadań 2015r.

Projekty EFS


|--- Nawigator Samodzielności

|--- Akademia Rodzica Zastępczego

Sprawozdania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie


|--- Sprawozdanie finansowe za rok 2018

|--- Sprawozdanie finansowe za rok 2019