Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałczu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Dane teleadresowe

 

 

 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), informujemy, że:

  1. Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą w Wałczu, al. Zdobywców Wału Pomorskiego 54.
  2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO): Funkcję Inspektora Ochrony Danych (IOD) pełni podmiot zewnętrzny (Alpha Tomasz Zaremba), kontakt mailowy: tzaremba@alpha-doradztwo.pl, kontakt telefoniczny: 600-212-182.
  3. Dane osobowe są przetwarzane w związku ze złożonym wnioskiem na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa.
  4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz zgodnie z przepisami wykonawczymi do ustawy.
  5. Osoba, której dane osobowe dotyczą posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ma prawo ich sprosto­wania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  6. Osoba przekazująca swoje dane ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna iż przetwarza­nie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporzą­dzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a niepodanie danych osobowych uniemożliwi realizację złożonego wniosku.
  8. Podane dane nie będą przetwarzane w innych celach, niż w związku ze złożonym wnioskiem.
  9. Podane dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie wobec nich profilowania.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałczu są przepisy RODO (art. 6 ust. 1 oraz art. 9 ust. 2 lit. a,b,c,g,h,j) oraz dedykowane Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie szczegółowe przepisy prawa krajowego, na podstawie,  których realizowane są w PCPR zadania obszaru pomocy społecznej i zatrudnienia m.in.:

- ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
- ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
- ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
- ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej;
               

Dane teleadresowe Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wałczu:

78-600 Wałcz
Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 54

 

Telefony:

 Sekretariat    67 345 05 36 / 605 566 195

Dyrektor         67 345 05 32

Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w Wałczu

Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 54,

78-600  Wałcz

Dni i godziny otwarcia Centrum:

od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7.30 do 15.30

Tel:

Sekretariat    67 345 05 36 / 605 566 195

Dyrektor         67 345 05 32

Fax:  
Adres strony internetowej: www.pcprwalcz.pl
E-mail: sekretariat@pcprwalcz.pl
e-PUAP
/pcprwalcz/SkrytkaESP
Adres e-Doręczeń AE:PL-84866-53573-EEIEJ-25
Numer rachunku bankowego: 49 1090 1320 0000 0001 4721 7349
Regon: 570799970
NIP: 765-15-09-524

Dyrektor:

Roman Rosochacki

 
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 01-10-2010 15:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Roman Rosochacki 01-10-2010
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Jagusiak 16-04-2024 07:58