Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałczu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Mapa serwisu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałczu


|--- Dane teleadresowe

Sprawozdania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie


|--- Sprawozdanie finansowe za rok 2018

|--- Sprawozdanie finansowe za rok 2019

|--- Sprawozdanie finansowe za rok 2020

|--- Sprawozdanie finansowe za rok 2021

|--- Sprawozdanie finansowe za rok 2022

Projekty EFS


|--- Przystań Wałcz

      |--- Projekt "Przystań Wałcz"

|--- Regionalne Pogotowie Kryzysowe

      |--- Zaproszenie do składania ofert zatrudnienia w projekcie Regionalne Pogotowie Kryzysowe

|--- Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży

      |--- Nabór beneficjentów projektu RADiM

|--- Nawigator Samodzielności

|--- Akademia Rodzica Zastępczego

Strategie


|--- Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021-2027 dla Powiatu Wałeckiego

|--- POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIECIE WAŁECKIM NA LATA 2021 - 2025

|--- Sprawozdania z realizacji Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych

|--- Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych - karta zadań i wskaźniki za rok 2023

Zarządzenia


|--- Zarządzenia Dyrektora PCPR w Wałczu

      |--- 2024

      |--- 2023

      |--- 2022

      |--- 2021

      |--- 2020

      |--- 2019

      |--- 2018

      |--- 2017

      |--- 2016

      |--- 2015

      |--- 2014

      |--- 2013

      |--- 2012

      |--- 2011

OGŁOSZENIA


|--- Nabór pracowników - informacje

|--- Nabór pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wałczu

      |--- Zatrudnienie w projekcie Regionalne Pogotowie Kryzysowe

      |--- Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor w Zepsole ds. rehabilitacji osób niepełnosprawnych

|--- POKL Druga Szansa

|--- 2014

|--- 2013

Poradnik interesanta


|--- Rodziny zastępcze

|--- Dom Pomocy Społecznej

|--- Sposoby załatwiania spraw

|--- Aktywny Samorząd

|--- Rehabilitacja społeczna

      |--- Opieka Wytchnieniowa - edycja 2024

      |--- Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej

      |--- Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością - Moduł I

      |--- Dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

      |--- Dofinansowanie ze środków PFRON do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym dla osoby niepełnoletniej

      |--- Dofinansowanie ze środków PFRON do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym

      |--- Dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier technicznych

      |--- Dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier w komunikowaniu się

|--- Program Wyrównywania Różnic Między Regionami III

|--- Dobry Start

      |--- Program Dobry Start

|--- Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych cho

|--- Rehabilitacja zawodowa

Dane ogólne


|--- Kierownictwo i kadra

|--- Zadania

|--- Wykaz telefonów

|--- Schemat organizacyjny

|--- Regulamin organizacyjny

|--- Statut Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wałczu

Informacje


|--- Zamówienia publiczne

|--- Zapytania ofertowe

      |--- Program Psychologiczno ? Terapeutyczny dla Osób Stosujących Przemoc Domową 2024

      |--- Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie - 2023 r.

      |--- Zajęcia wyrównawcze dla dzieci i młodzieży dla uczestników projektu PRZYSTAŃ WAŁCZ

      |--- Organizacja i realizacja zajęć animacyjnych z elementami języka polskiego dla dzieci w ramach projektu "Przystań Wałcz"

      |--- Świadczenie usług tłumacza przysięgłego języka ukraińskiego- (CZĘŚĆ A) oraz Świadczenie usług tłumaczeń symultanicznych z języka polskiego na ukraiński i z ukraińskiego na polski (CZĘŚĆ B) w ramach projektu PRZYSTAŃ WAŁCZ

      |--- Organizacja kursu języka polskiego dla osób uciekających przed wojną w Ukrainie w ramach projektu "Przystań Wałcz"

      |--- Świadczenie usług doradztwa zawodowego dla uczestników projektu PRZYSTAŃ WAŁCZ

      |--- Świadczenie usług poradnictwa prawnego dla uczestników projektu PRZYSTAŃ WAŁCZ

      |--- Świadczenie wsparcia psychologicznego dla uczestników projektu PRZYSTAŃ WAŁCZ

      |--- Zakup bonów towarowych w ramach projektu "Przystań Wałcz"

      |--- Zapytanie ofertowe na organizowanie i prowadzenie indywidualnych zajęć kompensacyjnych - korepetycji

      |--- Zapytanie ofertowe na prowadzenie indywidualnych konsultacji psychologicznych w 2022 i 2023 r. w ramach projektu Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży.

      |--- Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji logopedy w 2022 i 2023 r. w ramach projektu Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży

      |--- Realizacja kompleksowej usługi aktywizacji społecznej dla uczestników projektu Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży (2)

      |--- Realizacja kompleksowej usługi aktywizacji społecznej dla uczestników projektu Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży

      |--- Program Korekcyjno-Edukacyjny dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie 2021 r.

      |--- Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji logopedy w ramach projektu Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży

      |--- Zapytanie ofertowe na prowadzenie indywidualnych konsultacji psychologicznych w ramach projektu Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży

      |--- Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę urządzenia wielofunkcyjnego kolorowego w ramach projektu RPK

      |--- Zapytanie ofertowe zakup i dostawa trzech komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem w ramach projektu RPK

      |--- Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19

            |--- Dostawa sprzętu multimedialnego

            |--- Dostawa sprzętu komputerowego

            |--- Dostawa oprogramowania dla dzieci z niepełnosprawnością

            |--- Dostawa środków ochronnych

      |--- Przeprowadzenie w 2020 roku programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie

      |--- Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie 2019 r.

      |--- Program Korekcyjno-Edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie

      |--- Zapytanie ofertowe Zarządzanie projektem pn. Aktywni mieszkańcy Powiatu Wałeckiego

      |--- Program Korekcyjno-Edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie 2017r.

      |--- Zapytanie ofertowe "Zaprojektowanie i stworzenie strony internetowej"

      |--- Program Korekcyjno-Edukacyjny dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie 2016

      |--- Program Korekcyjno -Edukacyjny dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie 2015

|--- Usługi społeczne

      |--- Program Opieka Wytchnieniowa 2024

      |--- Projekt "Na starcie szansę dostałem."

      |--- Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością 2024

      |--- Program Opieka Wytchnieniowa i Asystent Oosbisty Oosby Niepełnopsrawnej 2023

      |--- Kompleksowa usługa aktywizacji społecznej dla uczestników projektu Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży

      |--- Program Opieka Wytchnieniowa edycja 2022 r.

      |--- Usługi asystenta osobistego osób niepełnosprawnych w Powiecie Wałeckim w 2022 r.

      |--- Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w Powiecie Wałeckim

      |--- ŚWIEŻY START - Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi realizowana na terenie Powiatu Wałeckiego w 2021

      |--- Usługi asystenta osobistegoosób niepełnosprawnych w Powiecie Wałeckim

      |--- Szkoła dla Rodziców

      |--- PCPR-ZFA.252.9.2019 - Wyjazd edukacyjny z treningiem ekonomicznym

      |--- Informacja o otwarciu ofert i zawiadomienie o wyborze oferty - Przeprowadzenie szkoleń i kursów dla młodzieży w wieku 15 - 22 lat przebywających w pieczy zastępczej

      |--- Organizacja wyjazdu socjoterapeutyczno-edukacyjnego dla uczestników projektu pn. Aktywni mieszkańcy Powiatu Wałeckiego

      |--- Organizacja wyjazdu socjoterapeutyczno-edukacyjnego dla uczestników projektu - osób niepełnosprawnych

      |--- informacja o nieudzieleniu zamówienia

      |--- Informacja nieudzielenie zamówienia - unieważnienie postępowania

      |--- Organizacja wyjazdu socjoterapeutyczno-edukacyjnego dla uczestników projektu

      |--- Organizacja wyjazdu socjoterapetyczno-edukacyjnego dla uczestników projektu - osób niepełnosprawnych

      |--- Organizacja wyjazdu integracyjno-edukacyjnego dla uczestników projektu pn. Aktywni mieszkańcy Powiatu Wałeckiego

      |--- Zajęcia wyrównujące braki edukacyjne dla młodzieży z pieczy zastępczej - II postępowanie

      |--- Zajęcia wyrównujące braki edukacyjne dla młodzieży z pieczy zastępczej

      |--- Organizacja wyjazdu socjoterapeutyczno-edukacyjnego dla osób niepełnosprawnych

      |--- Usługi społeczne - organizacja zajęć kompensacyjnych dla dzieci i młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej

      |--- Usługi społeczne - organizacja wyjazdu socjoterapeutycznego dla klientów PCPR w Wałczu - dzieci i młodzieży przebywających w pieczy zastępczej

      |--- Usługi społeczne - Wyjazd integracyjno-edukacyjny dla osób niepełnosprawnych

      |--- Usługi społeczne - Wyjazd integracyjno-edukacyjny dla dzieci i młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej

Dostępność


|--- Koordynator do spraw dostępności

|--- Plan działania

|--- Raport w sprawie dostępności