Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałczu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Dofinansowanie do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze jest jednym z ustawowych zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Szczegółowy wykaz środków pomocniczych i przedmiotów ortopedycznych określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środki pomocnicze (Dz. U. Nr 139, poz. 1141). Refundowane przez NFZ przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przysługują osobom ubezpieczonym na podstawie zlecenia wystawionego przez właściwego lekarza. Zgłoszenia do ewidencji dokonuje świadczeniobiorca albo inna osoba w jego imieniu - osobiście lub drogą pocztową na adres:
Narodowy Fundusz Zdrowia
ul. Arkońska 45
71-470 Szczecin

Jeżeli cena zakupu danego środka pomocniczego lub przedmiotu ortopedycznego jest wyższa niż limit (dofinansowanie) NFZ, wówczas świadczeniobiorca może ubiegać się o dofinansowanie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

Wysokość dofinansowania w przedmioty ortopedyczne i  środki pomocnicze wynosi:
a) do 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonym na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli taki udział jest wymagany,
b) do 150% sumy kwoty limitu, o którym mowa w lit. a, wyznaczonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów i środków, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit.

Aby ubiegać się o dofinansowanie należy złożyć:

- wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne lub środki pomocnicze,

- wniosek o przekazanie należności (tylko w przypadku przelewu należności na konto sprzedawcy),

- oświadczenie o numerze konta (tylko w przypadku przelewu należności na konto indywidualne wnioskodawcy),

- oświadczenie przedstawiciela ustawowego, opiekuna prawnego lub pełnomocnika,

- zgoda na przetwarzanie danych osobowych (wypełnia rodzic lub opiekun prawny/pełnomocnik, jeżeli jego dane, dane dziecka lub podopiecznego zostały ujawnione we wniosku lub załącznikach)

- zgoda na przetwarzanie danych osobowych (wypełnia osoba dorosła, inna niż wnioskodawca, jeżeli jej dane zostały ujawnione we wniosku lub załącznikach)

Załączniki:
- kopia aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub kopia wypisu z treści orzeczenia traktowanego na równi z tym orzeczeniem (ZUS, KRUS, MSWiA);
- dokumenty potwierdzające wysokość dochodu netto (za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku);
- w przypadku osób bezrobotnych zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o statusie osoby bezrobotnej bez/lub z  prawem do zasiłku;
- kopia zlecenia na zaopatrzenie z określonym i zrealizowanym limitem NFZ (dofinansowaniem) potwierdzona za zgodność z oryginałem przez realizatora zlecenia;
- wycena przedmiotu ortopedycznego lub środka pomocniczego, lub faktura określająca kwotę opłaconą w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotę udziału własnego.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Roman Rosochacki 23-10-2013 14:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Roman Rosochacki 23-10-2013
Ostatnia aktualizacja: Roman Rosochacki 23-10-2013 14:48