Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałczu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej

Aby ubiegać się o dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli prowadzą działalność związaną z rehabilitacją osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej dwóch lat przed dniem złożenia wniosku, muszą złożyć następujące dokumenty:

- wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny.

Załączniki*:
- wpis do ewidencji działalności gospodarczej, lub wpis do Krajowego Rejestru  Sądowego, lub wpis do innego rejestru lub ewidencji;

- zaświadczenie o pomocy de minimis otrzymanej w okresie obejmującym bieżący rok kalendarzowy oraz dwa poprzedzające go lata albo oświadczenia o niekorzystaniu z pomocy de minimis w tym okresie;

- informacja o każdej pomocy innej niż de minimis, jaką wnioskodawca otrzymał w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących  się do objęcia pomocą oraz na dany projekt inwestycyjny, z którym jest związana pomoc de minimis;

- oświadczenie, że przedsiębiorstwo nie znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej, według kryteriów określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej dotyczących udzielania pomocy;

- wycena sprzętu rehabilitacyjnego;

- statut lub podstawę działania**;

- potwierdzoną kopię decyzji w sprawie przyznania statutu zakładu pracy chronionej, oraz informację o wysokości oraz sposobie wykorzystania środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych za okres trzech miesięcy przed dniem złożenia wniosku***;

- dokument poświadczający prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych lub działalności związanej  z rehabilitacją osób niepełnosprawnych;

- informacja o ogólnej wartości nakładów dotychczas poniesionych przez wnioskodawcę na realizację zadania do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym składany jest wniosek wraz z podaniem dotychczasowych źródeł finansowania;

- informacja o kwotach przyznanych wcześniej środków PFRON z określeniem numeru zawartej umowy, celu i daty przyznania dofinansowania ze środków PFRON.

* w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych i jednostek organizacyjnych, nieposiadających osobowości prawnej, jeżeli prowadzą działalność związaną z rehabilitacją osób niepełnosprawnych,
** w przypadku organizacji pozarządowej,
*** dotyczy zakładów pracy chronionej.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie może dofinansować zakup sprzętu rehabilitacyjnego do 80% jego wartości. Zakup sprzętu rehabilitacyjnego może nastąpić dopiero po otrzymaniu decyzji PCPR o przyznaniu dofinansowania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Roman Rosochacki 24-10-2013 08:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-10-2013
Ostatnia aktualizacja: Roman Rosochacki 24-10-2013 08:37