Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałczu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zasady kierowania kandydatów na szkolenie rodzin zastępczych spokrewnionych, zawodowych, niezawodowych lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka

I. Informacje ogólne

                1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałczu zarządzeniem Nr 27/2011 Starosty Wałeckiego z dnia 12 września 2011 r. zostało wyznaczone na organizatora rodzinnej pieczy zastępczej na terenie Powiatu Wałeckiego.

                2. Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity  Dz.U. z 2015 r. poz. 332 z późn zm.) do zadań organizatora rodzinnej pieczy zastępczej należy organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej (...).

                3. Niniejszy dokument określa zasady kierowania kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka.

 

II. Zasady kierowania na szkolenie.

                1. Gotowość udziału w szkoleniu kandydat na rodzinę zastępczą lub  rodzinny domu dziecka potwierdza składając wniosek  (wzór wniosku o skierowanie na szkolenie stanowi załącznik Nr 1).

                2. Organizator przeprowadza wstępną rozmowę z kandydatami i informuje o zasadach udziału w szkoleniu.

                3. Kandydaci na szkolenie zobowiązani są do przedłożenia organizatorowi w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku następujących dokumentów:

1) zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka (wzór wniosku stanowi załącznik Nr 2),

2) oświadczenia, że nie są i nie byli pozbawieni władzy rodzicielskiej oraz władza nie jest im ograniczona ani zawieszona,

3) oświadczenia, że nie są ograniczeni w zdolności do czynności prawnych,

4) oświadczenia, że wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego (wzór oświadczenia stanowi załącznik Nr 3)

                4. Dokumenty, o których mowa organizator uzupełnia o:

1) kwestionariusz analizy sytuacji osobistej, rodzinnej i majątkowej rodziny zastępczej/kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka (wzór kwestionariusza stanowi załącznik Nr 4)

2) opinię ośrodka pomocy społecznej dotyczącą zakresu udzielanej pomocy oraz funkcjonowania rodziny w środowisku, w przypadku osób objętych wsparciem OPS.

3) własną opinię dotyczącą predyspozycji kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka,

4) badania pedagogiczne i psychologiczne dotyczące kandydatów do  pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka.

                5. Po skompletowaniu dokumentów, o których mowa w ust. 3 i 4 oraz dokonaniu analizy pod względem spełnienia przez kandydata warunków do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, organizator kieruje kandydata na szkolenie.

 

III. Warunki uzyskania zaświadczenia kwalifikacyjnego.

                1. Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia szkolenia jest 100% obecność na szkoleniu.

                2. Organizator wydaje uczestnikom świadectwo ukończenia szkolenia w terminie 30 dni od daty zakończenia szkolenia (wzór świadectwa ukończenia szkolenia stanowi załącznik Nr 5)

                3. Ukończenie szkolenia nie jest równoznaczne z uzyskaniem zaświadczenia kwalifikacyjnego zawierającego potwierdzenie ukończenia tego szkolenia, spełnienia warunków do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz posiadania predyspozycji
i motywacji do sprawowania pieczy zastępczej.

                4. Po ukończeniu szkolenia komisja kwalifikacyjna w składzie:

1) przedstawiciel organizatora,

2) osoby prowadzące szkolenie

                podejmuje decyzję o kwalifikacji kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka.

                5. Pozytywna decyzja komisji kwalifikacyjnej jest równoznaczna z uzyskaniem zaświadczenia kwalifikacyjnego zawierającego potwierdzenie ukończenia tego szkolenia, spełnienia warunków do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz posiadania predyspozycji i motywacji do sprawowania pieczy zastępczej (wzór zaświadczenia kwalifikacyjnego stanowi załącznik Nr 6)

                6. Organizator prowadzi rejestr wydanych kandydatom świadectw ukończenia szkolenia  oraz rejestr wydanych zaświadczeń kwalifikacyjnych.

Do pobrania: Rodzinna piecza zastępcza - poradnik praktyczny

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Aneta Rudnicka 18-12-2010 22:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-12-2010
Ostatnia aktualizacja: Roman Rosochacki 27-04-2021 11:39